Vivotek Training

owens

Ngày 21/05/2009 vừa qua, Công ty Vivotek đã tổ chức buổi huấn luyện kỹ thuật Camera vivotek cho các đại lý trên toàn quốc.

Trong buổi huấn luyện này các học viên được thực hành trên các dòng sản phẩm camera mới nhất hiện nay của hãng Vivotek: IP7330, IP7160 ,IP7161 ….Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên đã được cấp chứng chỉ VIVOTEK.

2009_t1

2009_t2

2009_t3

2009_t4

2009_t5